Programul AFM – Casa Verde 2023

1.

Completeaza formularul de mai jos

si te anuntam imediat ce se deschid inscrierile in judetul tau.

2.

Inscrie-te pe site-ul AFM

si iti rezervi subventia de 20.000 lei prin completarea cererii de finantare.

3.

Alege Thales Systems Service ca instalator

de pe site-ul AFM. Analizam documentele si cererea de finantare.

4.

AFM valideaza cererea de finantare

iar dupa validare programam instalarea sistemului fotovoltaic ales.

5.

Evaluam locatia, instalam

iar apoi obtinem certificatul de racordare pentru ca tu sa devii prosumator.

In ce judet vrei sa instalezi:
3 kW

Productie ~4.000 kWh / an

Cost solutie: 22.000 LEI
Subventie AFM: 20.000 LEI
Contributie proprie: 2.000 LEI
5 kW

Productie ~6.900 kWh / an

Cost solutie: 28.000 LEI
Subventie AFM: 20.000 LEI
Contributie proprie: 8.000 LEI
Oferta recomandata
6 kW

Productie ~7.500 kWh / an

Cost solutie: 31.000 LEI
Subventie AFM: 20.000 LEI
Contributie proprie: 11.000 LEI
7 kW

Productie ~9.000 kWh / an

Cost solutie: 35.000 LEI
Subventie AFM: 20.000 LEI
Contributie proprie: 15.000 LEI

Informatii importante de stiut

Cine poate aplica pentru subventii si care sunt criteriile de eligibilitate?
 • persoanele fizice cu domiciliul în România și parohiile
 • persoanele care domiciliază la adresa unde se va implementa proiectului
 • solicitantul trebuie să fie proprietar al imobilului unde dorește să instaleze sistemul fotovoltaic
 • persoanele care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare

*informații preluate din proiectul de Ghid de finanțare Casa Verde Fotovoltaice 2023 

Care sunt zilele de inscriere in programul AFM Casa Verde 2023?

Zile înscriere pentru persoane fizice

Regiunea

19 mai 2023

22 mai 2023

23 mai 2023

Bucuresti Ilfov

24 mai 2023

25 mai 2023

26 mai 2023

Regiunea Centru – judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu

29 mai 2023

30 mai 2023

31 mai 2023

Regiunea Nord Est – judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui

6 iunie 2023

7 iunie 2023

8 iunie 2023

Regiunea Nord Vest – judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş

9 iunie 2023

12 iunie 2023

13 iunie 2023

Regiunea Sud Est – judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea şi Tulcea

14 iunie 2023

15 iunie 2023

16 iunie 2023

Regiunea Sud Muntenia – judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman

19 iunie 2023

20 iunie 2023

21 iunie 2023

Regiunea Sud Vest – judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea

22 iunie 2023

23 iunie 2023

26 iunie 2023

Regiunea Vest – judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş

Zile înscriere pentru unități de cult

Regiunea

27 iunie 2023

28 iunie 2023

29 iunie 2023

Toate regiunile

Ce acte sunt necesare inscrierii in programul Casa Verde Fotovoltaice 2023?

Când te înscrii pe site-ul AFM pentru obținerea subvenției de 20.000 lei, completezi formularul și încarci:

 • cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid, semnată de solicitant sau de împuternicitul acestuia;
 • actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
 • împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul;
 • actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicație;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 • extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg.

*informații preluate din proiectul de Ghid de finanțare Casa Verde Fotovoltaice 2023 

M-am inscris pe site-ul AFM. Ce urmeaza?

După ce ai încărcat toate documentele pe site-ul AFM, trebuie să alegi instalatorul autorizat pentru montarea sistemului fotovoltaic.

 • AFM va publica lista instalatorilor autorizați în maximum 90 de zile de la validarea acestora.
 • După ce ai ales instalatorul, acesta va lua legătura cu tine pentru semnarea contractului de finanțare pe care îl va depune apoi la AFM. 
 • După aprobarea AFM, instalatorul implementează proiectul, apoi emite factura proiectului și solicită decontarea către AFM. În cazul în care costul sistemului depășește valoarea subvenționată de AFM, vei plăti diferența conform contractului încheiat cu instalatorul ales de tine.

*informații preluate din proiectul de Ghid de finanțare Casa Verde Fotovoltaice 2023